Giống như nấu một bữa ăn tuyệt vời, việc thành lập một đội bóng tuyệt vời đòi hỏi một số nguyên liệu nhất định. Tài năng rõ ràng là một trong số đó nhưng không chỉ cần tài năng là …

Sách hướng dẫn dành cho huấn luyện viên – Công thức cuối cùng để tạo nên một đội bóng tuyệt vời Read more »